Co je GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též GDPR) je EU legislativa, která vstoupí v účinnost dne 25. 5. 2018. Cílem této právní normy je maximálně chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Obecné nařízení je platné pro všechny státy Evropské unie (včetně Islandu, Norska a Lichtenštejnska) a sjednocuje tak ochranu osobních údajů v celém evropském prostoru. V českém právním prostředí Obecné nařízení nahradí od 25. května 2018 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kompletní znění obecného nařízení o ochraně osobních údajů naleznete zde.

GDPR v mnohém navazuje na stávající českou legislativu, v mnoha aspektech ji však rozšiřuje. Obecné nařízení definuje povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů a deklaruje práva subjektů údajů jako například právo na informace o zpracovávaných datech, právo na výmaz, omezení zpracování či přenositelnost osobních údajů. Zcela novým institutem je pak zřízení funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů, které bude povinné pro všechny veřejné subjekty a pro vybrané správce a zpracovatele. Další novou povinností správce je hlásit všechny bezpečnostní incidenty s osobními daty dozorovému orgánu do 72 hodin. V neposlední řadě zavádí nová legislativa přísné sankce za porušení pravidel GDPR a to až ve výši 20 mi. EUR.

 

Obecné nařízení se jako subjektu údajů dotkne všech občanů ČR. Naše osobní data budou lépe a zodpovědněji chráněna a nebudou moci být beztrestně zneužita ke komerčním účelům. Na druhou stranu zavedení přísných pravidel GDPR do praxe firem i veřejných institucí bude složitým procesem.

 

Naší snahou je napomoci školám a vzdělávacím institucím v úspěšné implementaci ochrany osobních údajů tak, aby po 25. 5. 2018 jejich procesy plně vyhovovaly nařízení a osobní údaje o žácích a studentech byly shromažďovány a zpracovávány po právu, tedy v nezbytně nutném rozsahu a s přiměřenou péčí.

 

Tým GDPR

ŠKOLA ONLINE a.s.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...