Specifické poruchy učení (pracovní listy)

Pracovní listy pro žáky se specifickými poruchami učení (a nejen pro ně) doplňují testovou oblast Specifické poruchy učení. Jsou rozdělené do šesti oblastí – Zrakové vnímání, Sluchové vnímání, Pozornost a paměť, Orientace – prostor, Orientace – čas a Posloupnosti, které je potřeba u dětí s specifickými poruchami učení rozvíjet. V každé z těchto oblastí naleznete 6 – 12 pracovních listů ve formátu PDF k vytištění.
Cílem těchto materiálů je umožnit učitelům práci s dětmi bez počítače. Při výběru je nutné přihlédnout k úrovni vývoje výše uvedených schopností dítěte tak, aby pro něj nebyla práce příliš lehká ani příliš těžká. Podle uvážení učitele lze pracovní listy využit pro jednoho žáka, ale pro práci dvojic či skupin, kde si žáci mohou vzájemně pomáhat.

Ukázka pracovních listů

Specifické poruchy učení - náhled 1 Specifické poruchy učení - náhled 2 Specifické poruchy učení - náhled 3 Specifické poruchy učení - náhled 4 Specifické poruchy učení - náhled 5