Paměť

Paměťové testy zjišťují schopnost zapamatovat si, uchovat a vybavit si informace. Testy obsahují různé typy úkolů, které prověřují paměť z několika hledisek. Zkoumají schopnost zafixovat naučené podněty, typy vybavování a několik typů paměti (obrazovou, numerickou a verbální). Výsledky paměťových testů přináší informace o tom, kde jsou slabé a silné stránky v oblasti paměti.

Obrazová paměť

Test prověřuje paměť na obrázky. Řešitel testu má za úkol zapamatovat si přesnou podobu obrázku (jeho výřezu) nebo uspořádání určitého počtu obrázků v mřížce.

Numerická paměť

Test prověřuje paměť na čísla. Řešitel testu má za úkol zapamatovat si během určeného času řadu náhodných číslic, telefonní čísla, časové údaje či data narození a následně je vypsat zpět do tabulky.

Verbální paměť

Test prověřuje paměť na slova a texty. Řešitel testu má za úkol zapamatovat si pořadí vzájemně nesouvisejících slov, spojení křestních jmen a příjmení, případně celé věty.

Ukázka úloh

Náhled testu