Odhalení rizikových oblastí

Dotazník je určen pro školní metodiky prevence, kteří mají v náplni své činnosti provádění orientačního šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování. (Vyhláška 116/2011 Sb., resp. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách.)

Základní výstupy dotazníku

  1. PŘEHLED UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH
  2. PROBLÉMOVÝ INDEX TŘÍD – celkový + v 10 rizikových oblastech - Návykové látky, Škola, Volný čas, Chování, Zdravotní stav, Psychika, Sociální zdatnost, Rodina, Pracovní návyky, Vztahy

Výhody dotazníku

ODBORNOST

  • spoluautorem je MUDr. Karel Nešpor, CSc. – primář oddělení léčby závislostí v Bohnicích
  • výsledky lze využít ve výroční zprávě školy či v jiných dokumentech pro Českou školní inspekci

JEDNODUCHOST

  • je on-line, výsledky jsou dostupné ihned a pouze pro Vaši školu
  • je anonymní, není nutný souhlas zákonných zástupců
  • stihne se za 1 vyučovací hodinu (vyplnění trvá cca 20 minut)

NEOMEZENÉ VYUŽITÍ

  • dotazník máte k dispozici kdykoliv pro libovolný počet tříd a žáků, opakovaně

Ukázka dotazníku

Náhled testu

Ukázka výsledků dotazníku

Náhled testu