Ochrana člověka za mimořádných událostí

Téma Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je v poslední době stále ožehavější.
Testy jsou rozdělené dle náročnosti pro jednotlivé ročníky a věnují se všem oblastem v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem - první pomoc, mimořádné události, terorismus atd.

Ukázka testů

Mimořádné události