Klima školy

Klima školy - varianta pro žáky

Dotazník Klima školy je určen jako užitečný nástroj pro ředitele škol. Jeho využitím získají rychlý vhled do celé škály oblastí působení školy (prostředí, kvalita výuky, lidé, …) očima těch, kterých se týká nejvíce, tedy samotných žáků. Hodnoceny jsou jednotlivé složky klimatu i škola jako celek. Obsah dotazníku stejně jako termín realizace si mohou školy samy přizpůsobit podle svých potřeb.

Klima školy - varianta pro rodiče

Dotazník Klima školy pro rodiče je koncipován obdobně jako Klima školy pro žáky, pouze otázky jsou přizpůsobeny jiné skupině respondentů – rodičům. Stejně jako u žákovské varianty ředitelé velmi oceňují možnost úpravy obsahu dotazníků pro potřeby své školy.

Klima školy - varianta pro učitele

Dotazník Klima školy pro učitele je koncipován obdobně jako Klima školy pro žáky a Klima školy pro rodiče, pouze otázky jsou přizpůsobeny učitelům. Stejně jako u předchozích variant je možnost úpravy obsahu dotazníků podle potřeb školy.

Výstupy všech 3 variant dotazníků Klima školy lze zařadit do výroční zprávy školy jako součást vlastního hodnocení školy (autoevaluace).

Ukázka dotazníku

Náhled testu