Fake news

Oblast Fake news je ucelený soubor materiálů podporující rozvíjení schopnosti orientovat se ve světě faktů a dezinformací nejen v internetovém prostředí.

Aktuální téma Fake news je rozděleno na 2 samostatné části, tj. Začátečníci a Pokročilí. Oblast Začátečníci je určena žákům 1. a 2. stupně základních škol. Materiály v této oblasti vycházejí z učiva probíraného v jednotlivých ročnících. Žáci se zde učí rozlišit pravdu od lži a seznamují se se základními pojmy, se kterými se dále setkají v testech pro pokročilé.

Oblast Pokročilí je určena žákům 8. - 9. ročníku základních škol a studentům středních odborných škol, gymnázií a středních odborných učilišť. Materiály zahrnují pět samostatných oblastí, a to Zdravý životní styl, Historii, Svět a přírodu, Internetový svět a Všeobecný přehled.

Materiály vedou studenty ke zdravému přístupu k internetu a rozvoji kritického myšlení.

Jednotlivé testy jsou doplněny soubory pracovních listů pro možnost práce v učebně bez počítačů. Pracovní listy naleznete v sekci Pracovní listy.

Ukázka testů

Fake news - náhled 1 Fake news - náhled 2 Fake news - náhled 3 Fake news - náhled 4