Dopravní výchova

Na základě zvýšeného důrazu na téma dopravní výchovy v aktualizovaném RVP nabízíme nově zejména žákům 1. stupně ověřování a zdokonalování znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu i řešení dopravních situací.

Dopravní značky

První skupina testů je zaměřená na procvičování základních dopravních značek. V nabídce jsou 2 druhy testů, ve kterých je možné procvičit znalost cca 100 dopravních značek běžně používaných v silničním provozu.

Zkouška cyklisty

Komplexní znalosti z teorie, dopravních značek a řešení křižovatek je možné ověřit si v rozsáhlejším testu, se kterým se děti mohou setkat např. na dopravním hřišti jako se součástí zkoušky nezbytné pro získání Průkazu cyklisty.

Testy podle ročníků

Otázky jsou v souladu s metodikou vypracovanou MŠMT a Ministerstvem dopravy (BESIP) - „Podklady pro výuku témat dopravní výchovy na základních školách“

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu