Čtenářská gramotnost

Problematika čtenářské gramotnosti je nejen na školách v současné době velmi diskutovaná, její šíře je obrovská. Učitelům a jejich žákům nabízíme jak jednorázový diagnostický test zaměřený na porozumění kratších textů a získávání informací z nich, tak i sadu procvičovacích textů doplněných o úlohy zjišťující kromě výše zmíněných dovedností také posouzení obsahu a formy textu, či vytvoření interpretace.

Ukázka úloh

Náhled testu