Cizí jazyky

Testy z anglického a nově i německého jazyka jsou zaměřené na procvičování základní slovní zásoby - v nabídce je cca 20 tematických okruhů, pro každý okruh lze využít 3 druhy testů. Použitá slovní zásoba je vždy doplněna názorným obrázkem a je namluvena rodilým mluvčím. Pestrost tematických okruhů v kombinaci s variantami testů umožňuje jejich využití u nejmladších žáků či předškoláků pro první kontakt s cizím jazykem, stejně jako u žáků vyšších ročníků při zdokonalování či upevňování slovní zásoby, správné výslovnosti či pravopisu.

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu Náhled testu