Český jazyk

Od školního roku 2014/15 jsme pro vaše žáky připravili procvičování základních pravopisných jevů z českého jazyka. Krátká cvičení využívají rozsáhlou databázi několika tisíc slovních spojení a jsou vhodná jak do školy, tak zejména na domácí procvičování.

Cvičení jsou rozdělena dle jednotlivých pravopisných jevů a umožňují tak procvičovat právě probírané učivo.

  • vyjmenovaná slova
  • shoda přísudku s podmětem
  • zájmena
  • předpony
  • předložky
  • párové souhlásky
  • zdvojené souhlásky
  • psaní Ú /Ů
  • ... a další

Ukázka úloh

Náhled testu Náhled testu