Autorský tým

Mgr. Petra ŠILHÁNOVÁ

Mgr. Petra ŠILHÁNOVÁ (*1973) již v průběhu studia učitelství pro základní školy se specializací na specifické poruchy učení a chování na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, ale i po jeho dokončení, pracovala jako učitelka základní školy.

Během 25 let svého působení ve školství se aktivně zapojovala do vzdělávacích programů podporovaných Evropskou unií zaměřených na výuku anglického jazyka a jeho zavádění do výuky ostatních předmětů, zvyšování počítačové gramotnosti, efektivního využití e-learningu ve výuce, osobnostního růstu a komunikace. Aktivně se spolu se žáky věnovala charitativním aktivitám (spolupráce s Ligou proti rakovině Praha, organizování sbírek na pomoc opuštěným zvířatům z útulků).

Výbornou znalost školního prostředí, zkušenosti z výuky, práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i práce metodika primární prevence patologických jevů nyní využívá jako produktová manažerka portálu Proškoly.cz. Je autorkou a vedoucí projektů: Specifické poruchy učení (on-line testy a pracovní listy) a Fake news (on-line testy a pracovní listy).

 

Václav Sedlář

Václav SEDLÁŘ (*1989) již od dětských let se zajímal o automobily, techniku a počítače. Při studiu na střední škole se zaměřením na zabezpečovací techniku a slaboproud spolupracoval na budování nové počítačové sítě, později při studiích na TUL se postupně přeorientoval na vývoj webových aplikací. V posledním roce studia nastoupil do firmy Databox s.r.o., absolvoval několik školení u známého českého programátora Davida Grudla a nyní je hlavním programátorem portálu Proškoly.cz a Škola na dlani.cz.

Ve volném čase programuje webové aplikace pro dceřinou společnost Systegra a občas si přibere nějaký zajímavý externí projekt, aby si vyzkoušel nové technologie. Spolu s kolegou Janem Vundrem spolupracoval na výstavách zaměřených na virtuální realitu, nebo na ukázkách techniky využívající dnes populární jednodeskové počítače Arduino anebo PHPoC. V minulosti také programoval několik stránek pro město Liberec (parking.liberec.cz, tsml.cz a další).

Pokud zrovna neprogramuje, tráví čas pracemi na svém domku, relaxuje u počítačové hry, nebo na internetu sleduje novinky v automobilismu.

 

Jan Vundr

Jan Vundr (*1984) je marketingový manažer s více než 16letou praxí z oblasti obchodu a marketingu s přesahem do praktické produkce užité grafiky a audiovizuálních děl. Zkušenosti získal v řadě velkých společností, reklamní agentuře a při externí realizační a konzultační spolupráci s vlastními klienty. Je autorem a garantem komerčně úspěšných interaktivních výstav, dvojnásobným držitelem ceny za nejlepší propagační video komunálních služeb a tvůrcem řady digitálních soutěží českých obchodních center.

V současnosti se naplno zabývá marketingem a PR produktů společnosti DATABOX s.r.o.. Pro projekt Proškoly.cz dle zadání a vlastní fantazie vytváří kreativní grafiky, fotomontáže i koláže použité v náplních testů a pracovních listů.

Ve svém volném čase je Honza konstruktérem, hudebním skladatelem, hráčem na Eufonium, chovatelem, cestovatelem a vášnivým motoristou.

 

Jan Vundr

Filip Dvořáček (*1997) se při své práci stále věnuje studiu ekonomického zaměření. Působí jako dobrovolník ve středisku pro ranou péči, kde vypomáhá v sociálně akvizičních službách. Aktivně se účastní programů EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy mládeže a sportu v Evropě. Portálu Proškoly.cz přináší svěží náhled na zpracování materiálů z pohledu aktivního studenta a obohacuje jeho obsah díky získaným interpersonálním dovednostem z řad absolvovaných kurzů a vedených projektů. Své zkušenosti v online prostředí využívá k vytváření moderních podkladů, které jsou používány v sekci Fake news.

 

Mgr. Jan VALÁŠEK

Mgr. Jan VALÁŠEK (*1979) po ukončení studia učitelství na FTVS UK zpestřeného stipendijním pobytem v Německu na Universität GH Essen pracoval 7 let jako učitel na základní škole. Zkušenosti z výuky obohacené o roli výchovného poradce, koordinátora školního vzdělávacího programu, ICT metodika, předsedy školské rady a vedoucího řady projektů financovaných z evropských fondů nyní zúročuje v roli produktového manažera portálu Proškoly.cz. Je autorem on-line sociometrických dotazníků Klima třídy a Klima školy, Plošných testů nanečisto, testů dopravní výchovy a českého jazyka. S manželkou Marcelou má dvě děti – Antonína a Alžbětu.

 

 

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. (*1976) vystudovala učitelství pro základní školy a několik let působila jako pedagog na různých stupních škol. V rámci postgraduálního studia se tři roky věnovala vzdělávání nadaných dětí a pedagogickým aspektům práce s mimořádnými talenty. Iniciovala vlastní mezinárodní výzkum nadaných žáků v Čechách, Nizozemí a Slovensku a vedla kurz studia nadání pro studenty učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je předsedkyní občanského sdružení Centrum nadání, které se zabývá pedagogickou a poradenskou podporou nadaných dětí a jejich rodičů, dále je členkou mezinárodní organizace ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti) a předsedkyní 11. mezinárodní ECHA konference v Praze v roce 2008. Na svém kontě má rozsáhlou publikační činnost v odborných periodikách a je autorkou monografie Talent a nadání – jejich rozvoj ve volném čase (IDM MŠMT, 2004) a také encyklopedie v Testech dětských schopností. Spolu s manželem vydala monografii – Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.). Do roku 2007 byla zaměstnancem Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR jako odborný pracovník v péči o nadané žáky. S manželem Václavem má tři děti.

 

Václav Fořtík
Václav Fořtík (*1970) je bývalým předsedou Dětské Mensy ČR a výkonným ředitelem Centra nadání. Je autorem 25 knih s tématikou hádanek, kvízů a testů a editorem desítky dalších knih. Je také překladatel a spoluautor 3 kvízových knih z angličtiny. Za posledních 10 let vydal 17 sborníků povídek mladých autorů do 26 let a organizoval 10 ročníků literární soutěže pro děti a mládež. Působil také jako porotce literární soutěže Karla Čapka. Je autorem pravidelných i jednorázových rubrik Mladé Fronty Dnes, Lidových novin, 21. století, Hospodářských novin, 100+1 ZZ, Pevnosti, Ikarie a několika dalších periodik. Zabývá se také vydáváním zábavně vzdělávacího softwaru s problematikou kvízů a testů. Je autorem elektronických testů Doktor IQ, Testy dětských schopností, a spoluautorem publikace Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (Praha: Portál, 2007.) V posledních letech se aktivně podílí na mnoha volnočasových aktivitách pro nadané děti a mládež, je organizátorem a tvůrcem projektu letních zábavně-vzdělávacích týdenních campů s tematikou rozvoje logického myšlení, tvůrčího psaní, různých typů her a dramatiky.