Renovace cvičné školní kuchyně

V říjnu a listopadu roku 2005 byly provedeny úpravy v uspořádání, zařízení  a vybavení cvičné školní kuchyňky. Cílem těchto úprav bylo celý prostor zútulnit, opticky zmenšit a celkově zpříjemnit.
Díky přesné a vstřícné práci šikovného pana truhláře, ochoty a pomoci pana školníka a štědrosti příslušných investorů a také práci několika učitelů vznikl prostor, který motivuje k činorodé práci, k jídlu, zábavě i odpočinku.
Celý velký, doposud stroze zařízený prostor byl rozdělen do tří částí - kuchyňské, jídelní a obývací.
V kuchyňské části byl brán zřetel na praktické a prostorné uspořádání a nezávadnost zvolených materiálů. Jídelna je barevně sladěna a působí esteticky při přípravě pokrmů a stolování. V třetí obývací části bylo volbou barev a materiálů docíleno útulnosti, lehkosti a vzdušnosti. V tomto školním "obýváku" se mohou učitelé i děti sejít a vzájemně se obdarovat svou přítomností. Množství zarámovaných fotografií z různých školních akcí vytvoří na dlouhé polici živou školní kroniku. Zamýšlené panorama Hranic přes celou stěnu pokoje má všem připomenout, kam patříme a kde máme domov.
Přáním je, aby ten, kdo vejde do nové kuchyňky, pocítil radost a chuť nejen k jídlu, ale i do života.

Lada Štěpánová

Dovětek:
Předchozí článek popisuje postup přestavby a důvody, které k ní vedly. Chybí v něm ale podstatná maličkost. Iniciátorkou renovace byla paní učitelka Lada Štěpánová, která práce koordinovala a ve finále dotvářela. Strávila v kuchyňce  nejedno sobotní odpoledne.        PhDr.Hana Levá

 

Šatnička Kuchyňské linky Jídelní kout Obývací místnost