I.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina

třda

800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330
Ponděl ČaP M Tv ČaP    
ter ČaP M Os ČaP Hv  
Středa ČaP M ČaP A    
Čtvrtek ČaP Tv M Os    
Ptek ČaP M ČaP A    

 

Vysvětlivky Vyučujc
ČaP

Čten a psan

ibrick Dana
M Matematika ibrick Dana
Os Objevuji svět ibrick Dana
Hv Hudebn vchova ibrick Dana
A Atelir ibrick Dana
Tv Tělesn vchova těpn Vojtěch

 

                           Třdn učitelka:  Mgr. ibrick Dana, asistentka pedagoga Jitka Landov

                           Kmenov třda I. tř. v 1. patře star budovy

    Pokud chcete zanechat vzkaz třdn učitelce ( omluven ka, dohodnut schůzky, ... ) nebo jinmu učiteli,
klikněte zde 

 

Vybrat jinou třdu        Zpět na vodn