Vedení školy    
Ředitelka PhDr. Levá Hana                  354 599 960   hana.leva@skolahranice.eu
Zástupce ředitelky Mgr. Štěpán Vojtěch        354 599 959 vojtech.stepan@skolahranice.eu
Výchovný poradce Mgr. Tůma Jiří jiri.tuma@skolahranice.eu
Drogový preventista Mgr. Benešová Radmila radmila.benesova@skolahranice.eu
ICT koordinátor Mgr. Pulkert Jiří jiri.pulkert@skolahranice.eu
   
Hospodářka Kárníková Iva                  354 599 959 iva.karnikova@skolahranice.eu
     
Třídní učitelé    
I. třída Mgr. Žibrická Dana, asistentka Landová Jitka dana.zibricka@skolahranice.eu
II. třída Mgr. Šnajdrová Marcela, asistentka Ševčíková Pavlína marcela.snajdrova@skolahranice.eu
III. třída Křížová Kateřina katerina.krizova@skolahranice.eu
IV. třída Mgr. Tůma Jiří jiri.tuma@skolahranice.eu
V. třída Mgr. Švarcová Eva eva.svarcova@skolahranice.eu
VI. třída Mgr. Štěpán Vojtěch vojtech.stepan@skolahranice.eu
VII. třída Mgr. Dorotovičová Markéta marketa.dorotovicova@skolahranice.eu
VIII. třída Ing. Ševčík Martin martin.sevcik@skolahranice.eu
IX.  třída Mgr. Benešová Radmila radmila.benesova@skolahranice.eu
     
Bez třídnictví Mgr. Kábová Vladimíra vladimira.kabova@skolahranice.eu
Kovaříková Helena helena.kovarikova@skolahranice.eu
Kostrounová Nikola nikola.kostrounova@skolahranice.eu
  Mgr. Pulkert Jiří jiri.pulkert@skolahranice.eu
     
Vychovatelka Ševčíková Pavlína pavlina.sevcikova@skolahranice.eu

 

 

Zpět