Ředitelka školy: PhDr. Levá Hana
Zástupce ředitele: Mgr. Štěpán Vojtěch
Výchovný poradce: Mgr. Tůma Jiří
Drogový preventista, EVVO koordinátor: Mgr. Benešová Radmila
ICT koordinátor: Mgr. Pulkert Jiří
   
Třídní učitelé:  
I. třída Mgr. Žibrická Dana
II. třída Mgr. Šnajdrová Marcela
III. třída Křížová Kateřina
IV. třída Mgr. Tůma Jiří
V. třída Mgr. Švarcová Eva
VI. třída Mgr. Štěpán Vojtěch
VII, třída Mgr. Dorotovičová Markéta
VIII. třída Ing. Ševčík Martin
IX. třída Mgr. Benešová Radmila
   
Bez třídnictví: Mgr. Kábová Vladimíra
  Kovaříková Helena
  Kostrounová Nikola
  Mgr. Pulkert Jiří
   
Asistentka pedagoga: Landová Jitka
  Ševčíková Pavlína
   
Vychovatelka: Ševčíková Pavlína
   
Hospodářka: Kárníková Iva
   
Školník: Ganz Ladislav