Školní jídelna

Školní jídelna je umístěna v pavilonu bývalých jeslí. Stravují se zde žáci základní školy, pedagogové a pracovníci MěÚ. Strava je dodávána z kuchyně mateřské školy. Hlavní kuchařka paní Gita Nováková odešla v červnu 2011 do důchodu. Na její místo nastoupila paní Kapicová. Strava byla a je výborná!! Bohužel ne všechny děti ji ocení. Nejsou zvyklé jíst polévku a mrzí je, že se k obědu nepodávají hranolky, hamburger a cola.
V srpnu 2011 byla výdejna jídel zmodernizována tak, aby splňovala náročné hygienické předpisy. V červenci a srpnu 2015 doznala jídelna dalších změn. Byla vymalována, vyměněna podlahová krytina a dveřní otvory byly opatřeny dřevěnými obložkami. Po paní Juříčkové se žezla (vlastně vařečky) chopila paní Mirka Lexová.