Německá škola

 

1582 farní kronika se zmiňuje o učiteli evangelické školy Lorenzu Fischerovi

1806 

zrušen dosavadní řád z roku 1795, zavedena dvojtřídka

1821 

začala se stavět nová škola - dnes již neexistující budova před evangelickým kostelem

1880

1.června položen základní kámen dnešní staré budovy školy

1881

 

byla započata výstavba této školy
5.listopadu budova školy byla zkolaudována

1890 12.ledna byla v budově školy otevřena tzv. pokračovací škola pro starší chlapce

1904

přistavěna druhá polovina školy, škola získala podobu jako má dodnes

1908 1.října zřízena škola pro tkalce
1916 škola na zimní období uzavřena pro nedostatek uhlí
1921 největší rozmach školy - v 16ti třídách vyučuje 21 pedagogů

Česká škola

 

1945 česká škola nahradila dosavadní německou, prvním učitelem byl Václav Sommer
1946 do školy zaveden vodovod, vybudována kanalizace,zřízeny splachovací záchody
1948 schválen zákon o jednotné škole a zavedena devítiletá povinná docházka
1950 1.března otevřena školní jídelna, pravděpodobně první na Ašsku
1953 1.září zákonem zřízeny osmiletky a jedenáctiletky,povinná docházka do 14 let
1960 nový školský zákon, žáci osmé třídy pokračují v deváté třídě, která má 16 žáků
1963 generální oprava interiéru školy ( ústřední topení, zářivky, vymalování, nátěry dveří )

1964 učí se i v budově Sportu, kde byly zřízeny dvě třídy
1968 v budově proti škole vybudovány nové školní dílny, cvičná kuchyňka a školní družina
  výměna oken, dveří ve třídách, nová fasáda

1976 zrušena malotřídní škola ve Studánce, žáci dojíždí do Hranic
1978 budova v havarijním stavu, vyučování téměř celý rok v náhradních prostorech
1983 třídy ve sportu zrušeny, zahájeny práce pro přístavbu pavilonu II.stupně
1984 16.března oficiální zahájení přístavby
1985  dokončení hrubé stavby včetně ústředního topení
1989 4.září slavnostní otevření přístavby - nové budovy školy

1989 v nové budově vybudována učebna fyziky + chemie a přírodopisu
1998 oprava střech obou budov
2000 výměna oken na staré budově za plastová - 1. etapa

2002

výměna oken na staré budově za plastová - 2. etapa

2003

výměna kotlů - zprovoznění plynového vytápění  
2004 v suterénu školy vybudováno minikino - "Filmáček"   
  stavebními úpravou vznikl samostatný zookoutek  
  Květen – oslava 100 let školy, slavnostní setkání současných a bývalých učitelů, žáků a občanů  
2005 rekonstrukce školní kuchyňky  
2006 na střeše školy umístěna siréna Hasičského záchranného sboru Karlovy Vary  
  zřízena učebna dramatické výchovy  
  výměna oken na staré budově za plastová - 3. etapa  

2007

nové plastové vstupní dveře na staré budově  
  v 1. a 6. ročníku se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu                 Škola pro život  
  zakoupili jsme nový server a 13 počítačových stanic, síť spravuje firma KBM Internetional  
2008 škola získala titul EKOŠKOLA  
2009 vybudována "Venkovní učebna"  
 

 
  výměna vodovodních baterií na nové budově a částečná výměna starých ventilů u radiátorů za termoventily (2.patro)  
2010 termoventily instalovány na celé nové budově  
  silná obleva a déšť před Vánocemi způsobily zatečení a promáčení zdí na staré budově.   
2011 zakoupeny a nainstalovány 2 tabule s interaktivním dataprojektorem  
  na školní zahradě postaven skleník  
  nový vodovodní řád ve sklepě a částečná rekonstrukce rozvodů teplé vody na staré budově (plastový)  
  nové omítky a vymalování v poškozených třídách staré budovy  
2011/2012 podle školního vzdělávacího programu Škola pro životse vyučuje již ve všech ročnících  
 
2012/2013

úspěšně zrealizované Místo setkávání pod viaduktem
vznik Arboreta před školou z  MŽP
úspěšně otevřen parčík setkávání ve Studánce z grantu Americké obchodní komory
výměna posledních  starých  oken  za plastová na staré budově
provedeny rozvody teplé vody do tříd na staré budově
opravena střecha ve spojovací chodbě

 
     
2013/2014

Rekonstrukce sociálního zařízení na staré budově v obou křídlech

 

Vybudování výlevek pro uklízečky a bidetu pro děvčata

 

Výměna několika kusů topení

 
Výměna oken na nové budově, nové parapety  
Zateplení nové budovy a spojovací chodby, rekonstrukce vstupní desky  

Vymalování tříd

 
Nové žaluzie v několika třídách  
Vybudování odpadových chodníčků kolem školy  
     
2014/2015 Rekonstrukce sklepa nové budovy - přeměna na volnočasové centrum  
     
 

Nové šatní skříně pro žáky 2. stupně

 
  Nové podlahové krytiny a nábytek pro školní družinu  
     
  Nová podlahová krytina pro filmáček  
     
2016/2017

Vybudování nové elektroinstalace na staré budově

 
  Vymalování staré budovy  
  Výměna zářivek v několika učebnách na 2. stupni  
     
2017/2018

Výměna stropních svítidel na 2. stupni

 
  Vybavení 3 kabinetů novým kancelářským nábytkem  
     
2018/2019

Rekonstrukce kuchyňky a nové vybavení (nábytek, spotřebiče)

 
  Výměna podlahových krytin na chodbách 2. stupně a v některých třídách  
  Doplnění žaluzií do některých tříd  
  Zabudování interaktivních tabulí- 7 ks  

ZPĚT

 

Základní škola Hranice