ÚŘEDNÍ  DESKA

 

 

   
Ředitelka školy Ředitelna (1. patro nové budovy školy)
PhDr. Hana Levá     354 599 960
mail:   hana.leva@skolahranice.eu     737 988 674     ID datové schránky:  dmkmmqa
Zástupce ředitele  
Kancelář (přízemí nové budovy školy)
Mgr. Vojtěch Štěpán     354 599 959
mail:   vojtech.stepan@skolahranice.eu    
Sekretariát  
Kancelář hospodářky(přízemí nové budovy školy)
Iva Kárníková     354 599 959
denně od  700 - 1100 hodin
Výchovný poradce  
Kancelář (2. patro nové budovy školy)
Mgr. Jiří Tůma     354 599 959 - 60
mail:   jiri.tuma@skolahranice.eu
Kontaktní osoba pro komunikaci se školským poradenským zařízením  
Kancelář (2. patro nové budovy školy)
Mgr. Jiří Tůma     354 599 959 - 60
mail:   jiri.tuma@skolahranice.eu

 

 

 

 
Zápis instrukce

Zápis žáků do 1. třídy
dokumenty ke stažení

Žádost 1. třída GDPR
    
Dopis rodičům Žádost o odklad
 

 

 

 

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na rok 2020 a 2021

 

Základní škola Hranice jako partner projektů města

 
     
Pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO
     
 
     
 

„Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
 

 

Závěrečná zpráva školy za rok 2019
     
 
     
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.
     
 
     
Zápis dětí do 1. třídy
Základní školy v Hranicích

Kritéria zápisu:
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti.
Děti ze spádové oblasti, kterým byla odložena školní docházka.

 
     
 
Ministerstvo zdravotnictví -
- mimořádné opatření