Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen

 

Září

2. Zahájení školního roku.  První den ve škole
   
6. "Svět tančí" - představení v Karlových Varech, odjezd v 715 hodin, vstupné 60 Kč, žáci 6. a 7. třídy
   
12. Koncert v Besedě, 1. stupeň - 900 hodin, 2. stupeň - 1045 hodin, vstupné 50 Kč
   
18. Drakiáda
   
20. Turnaj v malé kopané v Hranicích
   
21. - 22. Hranická škola se zapojila do mezinárodního projektu "Poznávání krajiny, kultury, přírody a rozvoj přátelství mezi žáky měst Hranice a Berg"
   
25. Setkání "Ekoškol" v Hranicích
   
25. Přespolní běh - okrsek

Zpět

 

 Říjen

2. Hudební pořad v Besedě - moderní hudební nástroje; v 9 hodin - 1. - 3. třída, v 10 hodin - 4. - 6. třída, vstupné 50 Kč
3. Beseda se žáky 8. a 9. třídy - problematika AIDS - organizace "Mezipatra", 50 Kč
10. Burza škol v Chebu - žáci 9. třídy    Více zde

Ve čtvrtek 10. října jsme jeli celá třída do Chebu na Burzu škol na Střední integrované škole Cheb. Nejdříve nás přivítali a provedli nás jednotlivými dílnami např. autodílnou, kovárnou, učebnou, kde se učí instalatérství. Všechny dílny a učebny tam mají moc hezky udělané a dobře vybavené. Pak jsme měli rozchod a mohli jsme si sami obejít všechny stánky škol, které nás zajímaly. Akce se zdařila, školy si vybrali i ti, co ještě nebyli rozhodnuti.

Eva Bláhová, žákyně 9. třídy

10.

Přeshraniční projekt Hranice- Berg – poznávání krajiny – poznávací stezka v Karlových Varech -  připraví žáci naší školy pro německé žáky

12. 72 hodin - pomáháme přírodě
 
21.

Přeshraniční projekt Hranice- Berg – poznávání krajiny – okolí Bergu - SRN - připraví německá strana pro české žáky

22. Školní sportovní pohár -"Za zvířátky do pohádky"  
23. Přebor školy ve stolním tenise     Pozvánka
29. - 30. Podzimní prázdniny

Zpět

 

Listopad

1. Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí"
   
7. Sportovní soutěž halová kopaná, Hazlov
   
11. Třídní schůzky, 1. stupeň - v 16 hodin, 2. stupeň - v 16.30 hodin
   
12. Projekt "Finanční gramotnost"
   
21. "Listopad 1989 a polistopadový vývoj" - přednáška v muzeu v Karlových Varech pro žáky 9. třídy, odjezd v 8.45 hodin
   
21. Kyberšikana - přednáška pro 5. - 7. třídu, začíná v 8 hodin, pro každou třídu 2 vyučovací hodiny, lektor z Informativního centra pro mládež v Chebu
   
28. Koncert ZUŠ v Besedě, začátek v 10.30 hodin    Program
   
29. Kyberšikana - přednáška pro 8. - 9. třídu, začíná v 8.55 hodin, pro každou třídu 2 vyučovací hodiny, lektor z Informativního centra pro mládež v Chebu
   

Zpět

Prosinec

4.

Společný vánoční advent v Plavně – projekt ZŠ Hranice a Berg. Procházka + vánoční dílny

   
5. Vyráběli jsme vánoční linoryty
   
6. Srdíčkový den -  tradiční veřejná sbírka na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi.  Žákyně z Gymnázia v Aši budou nabízet drobné předměty za cenu 30 Kč a 40 Kč. 
   
10. Divadlo v Besedě: 1. - 4. tř. - "Příhody lišky Bystroušky", začíná v 9 hodin, vstupné 45 Kč  Plakát
                              5. - 9. tř. - "Zpátky do Evropy", začíná v 11 hodin, vstupné 45 Kč  Plakát
   
13.

Slavnostní předání ceny "Recyklohraní" – 3. místo v  Karlovarském kraji  Pozvánka

   
16. Elektřina kolem nás – Gymnázium Aš – praktická cvičení pro žáky ZŠ
   
16. Sbírka pro UNICEF
   
17. Vystoupení pěveckého sboru v Domově pro seniory v 10 hodin
   
17. Školní sportovní pohár -"Malý atlet"
   
20. V 8 hodin zpívání u vánočného stromku ve škole; vánoční dopoledne v Besedě - 6. - 9. třída; ostatní třídy besídky (tradice a zvyky) ve třídách
   

Zpět

Leden

14. První třída na návštěvě v Městské knihovně v Hranicích
29. Florbalový turnaj - akce školního parlamentu

Zpět

Únor

3. Recitační soutěž - školní kolo, začátek ve 14 hodin
3. Čs. - něm. projekt Berg - Hranice, sportovní soutěže v tělocvičně
6. Začíná plavecký výcvik dětí z 1. - 4. třídy
13. Ekoškola - audit k obhajobě titulu
15. Maškarní ples v sokolovně - pořádá Rada rodičů
17. Pěvecká soutěž  "Hranický skřivánek", začátek ve 14. 00 hod. v  hudebně    Plakát
18. Školní sportovní pohár -"Hrátky s míčem"
19. Souboj míčů - akce školního parlamentu
24. - 28. Jarní prázdniny

Zpět

Březen

3. Návštěva planetária
5. Pietní akt ve Farském lese
5. Den otevřených dveří od 8.00 do 12.00 hodin 

    

9. Ekokom - besedy se žáky - třídění odpadů
11.      Zrušena výuka až do odvolání (Coronavirus)

   

 

Duben

 

Květen

 

 

 

Červen

26. Ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
26. Loučení deváťáků
 

Zpět

 

 

 

Základní škola Hranice